Jak se může stát, že elektronika zoxiduje ?


Často se setkáváme s tím, že zákazníci přijdou o záruku, respektive není jim uznána oprava jako záruční z důvodu porušení záručních podmínek kvůli vniknutí kapaliny či vlhkosti. U takto zasažených přístrojů žádný výrobce neuzná váš nárok na záruční opravu. Je třeba počítat s tím, že nemusíte přímo na elektroniku vylít kapalinu, tekutinu, ale stačí například pohyb ve vlhkém prostředí, nebo náhlé změny teplot. V tomto případě se přístroj může krátkodobě orosit nebo-li zapařit a jelikož nemá takto vytvořená vlhkost kam uniknout zůstane uvnitř a začne páchat škody. Proto nemusíte zpočátku nic pozorovat a dokonce tento jev i několikrát "úspěšně" opakovat. Předcházet těmto a mnoha podobným situacím není jednoduché, osobní elektronika je i přes náš protest součást našeho života a pohybuje se prakticky všude s námi. Co lidskému tělu nemusí vyloženě vadit u drobné spotřební elektroniky už je tomu jinak.

Co dělat, pokud se to stane ?

- Přístroj opatrně rozeberte jak jen nejvíc to je uživatelsky možné - nezapínat !

- Bezpodmínečně vyndejte akumulátor, pokud to konstrukce dovoluje a již ho nevracejte zpět !

- V žádném případě nepřipojujte nabíječku či adaptér ! 

- Přístroj nechte samovolně rozebraný vysušit při pokojové teplotě, nepoužívejte žádný tepelný zdroj !

- Urychleně navštivte náš servis - mobilní kontakt: + 420 608 200 959


Přístroj může po zasažení vlhkostí i zdánlivě fungovat, nenechte se však zmást.

Je to pouze relativní aktuální stav, který se může velmi zhoršit.

Zásah kapaliny způsobí oxidaci, která i nadále pracuje a napáchané škody jsou prakticky nevratné.

Proto je důležité dodržet zmíněný postup, aby jste zvýšili maximálně šanci na záchranu.


Související článek: Foto reportáž 2007